O tym, co się stało, że sztuka w przestrzeni publicznej stała się kluczowym obszarem walki o lepsze życie w mieście, a potem przestała nim być
Joanna Erbel
Sztuka w przestrzeni publicznej nikogo już nie dziwi, nawet jeśli jej celem jest krytyczna diagnoza rzeczywistości, jako medium stała się bliska, wręcz swojska. Znacznie trudniej już o transgresję. Ta utrata znaczenia sztuki to niewątpliwy sukces wcześniejszych interwencji w przestrzeń miejską. W końcu jednym z celów była zmiana myślenia o przestrzeni miejskiej i roli sztuki w jej tworzeniu...>>


Odkrywanie, odczytywanie i organizowanie miasta, czyli łódzki eksperyment ekologiczny

Marta Madejska
Jest miasto – Łódź: trzecie lub czwarte co do wielkości miasto Polski, kurczące się wskutek nieustającej depopulacji. Unikatowe w skali kraju pod względem dziedzictwa kulturowego i architektonicznego pozostaje obszarem, w którym ogniskują się negatywne konsekwencje niedoborów typowych dla wyrosłego na drapieżnym kapitalizmie miasta pofabrycznego, marginalizacji przemysłu włókienniczego przez centralne władze PRL oraz zaniedbań epoki polskiej transformacji – bezrobocie, rozpad tkanki miejskiej, enklawy ubóstwa...>>


Kilka uwag na temat procesów decyzyjnych w sztuce publicznej Julia Draganović
Zadaję sobie pytanie, jak oceniać wpływ sztuki publicznej na widzów oraz czy istnieje możliwość włączenia odbiorców w proces decyzyjny, bez ryzykowania, że wielkie projekty artystyczne zostaną zablokowane...>>


Zwykłe-niezwykłe Norbert Weber
Spójrzmy na przykład nowoczesnej ekstrawagancji w projektowaniu przystanków autobusowych. Pokazany w izolacji wydaje się fantazyjny. Jednak już dwa obok siebie stają się zwyczajne, a im więcej ich w mieście, tym bardziej wieje nudą...>>


Ciężka własność
Z Jerzym Bohdanem Szumczykiem rozmawia
Kamila Wielebska
Kiedy skończyłem już rzeźbę, kiedy została odlana i odkuta, bez sensu było retuszowanie jej. Im bardziej była ona „zepsuta”, miała różne miejsca, gdzie coś się na przykład nie odlało, tym bardziej oddawała ideę zapomnianej historii...>>
laznia.pl