(1) Kryzys wyobraźni w „przejrzystym społeczeństwie"? Katarzyna Kasia
Ten historyczny wstęp nie rości sobie oczywiście pretensji do tego, by temat wyczerpać. Chciałam jedynie zwrócić uwagę na moment, w którym fantasia staje się jednym z najważniejszych pojęć stosowanych przez artystów i teoretyków sztuki - w przypadku „ludzi Renesansu" były to zresztą zazwyczaj te same osoby – po to, by zastanowić się nad aktualną kondycją wyobraźni. Czy mamy do czynienia z jej kryzysem? A jeśli tak, to dlaczego? Wydawać by się mogło, że nie ma lepszego motoru dla inwencji artystycznej niż rozwój technologii odtwarzania obrazu: mam tu na myśli fotografię i film, które zdjęły z barków twórców ciężar mimesis, przejmując funkcje naśladowcze...>>


Wyobrazić sobie współczesność. Krytyka artystyczna w kryzysie
Karolina Kolenda
W wydanej w 2003 roku książce pod tytułem What Happened to Art Criticism? James Elkins pisze: „Krytyka sztuki jest w stanie światowego kryzysu. Jej głos stał się bardzo słaby i rozpływa się w ogólnym bałaganie efemerycznej krytyki kulturowej. Jednak jej upadek nie jest zwykłym ostatnim słabym podrywem praktyki, która się wyczerpała, ponieważ jednocześnie krytyka artystyczna ma się lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Jako biznes kwitnie […]


Programowy brak programu
Wojciech Szymański
Kiedy ci, którzy określają swoją działalność mianem kuratorstwa, a siebie samych nazywają kuratorami, głośno zastanawiają się nad określeniem funkcji i sprecyzowaniem rozmaicie rozumianych – społecznie, politycznie, kulturowo – ról swoich i wynikających ze swej działalności, dozwolone jest – nie czyniąc nawet żadnych założeń teoretycznych – stwierdzenie faktu: jestem świadkiem jakiejś zmiany...>>

laznia.pl