Cudowność jest trudno zdefiniować...
Z Agnieszką Taborską rozmawia Kamila Wielebska
To istota piękna, drugie dno, ściśle związane z poezją, pożądaniem, tajemnicą, onirycznością, pragnieniem...>>Świątynia w gruzach
Henryk Waniek
Tradycja utrzymuje, że była to historycznie pierwsza forma Świątyni, wolna od naśladownictwa, nie mająca sobie równej i do żadnej niepodobna, co moglibyśmy zobaczyć, gdyby istniała...>>
Przestrzeń ponadrealna
Katarzyna Kasia
Napisać tekst o surrealizmie: nic prostszego. Wystarczy odpowiednio głęboko zasnąć, a sam się przyśni. Czekam. Ale rano nic nie pamiętam. Cały plan okazał się do niczego...>>


Szalona miłość
Kamila Wielebska

Trochę więcej, niż tylko o jednej rzeźbie Aliny Szapocznikow i jej surrealistycznych powiązaniach...>>


Z surrealizujacej atmosfery wiele pozostało...
Z Andrzejem Turowskim rozmawia Krzysztof Gutfrański
Problem jednak w tym, jakie im znaczenie nadamy, i jak sformułujemy samo pojęcie genezy w historii i granic porównywalności uczestników, podmiotów, wydarzeń, przedmiotów, kształtów, tych wszystkich czynników ludzkich i nieludzkich, które historię czynią obszarem nieoczywistości...>>


Sztuka Marii Pinińskiej-Bereś i surrealistycznie rozumiana korporalność
Ewa Małgorzata Tatar

Bardzo trudno jest jednoznacznie ustosunkować się do sztuki Marii Pinińskiej, bowiem sama artystka wielokrotnie zmieniała czy też niuansowała jej formułę, wydaje mi się jednak, że zainteresowanie pozycją kobiety-jako-podmiotu już od początku jej praktyki rzeźbiarskiej stanowiło podstawę jej poszukiwań...>>


Ten rodzaj przemocy, który może być naprawdę śmieszny
Z  Johannesem Bergmarkiem rozmawia Krzysztof Gutfrański
Na początku chciałbym wyjaśnić jedną rzecz, mianowicie nie chcę tu mówić, że jestem kimś, kto wykonuje „surrealistyczne prace”, gdyż wszystko, co tworzę wynika z pewnej postawy i to ona jest najistotniejsza. To jest nieco inne spojrzenie na to, czym jest surrealizm i wynika z praktyki, a nie z pozycji krytyka sztuki...>>


O sztuce prymitywnej Carl Einstein
Era formalistycznych fikcji na temat sztuki dobiegła końca. I wraz ze schyłkiem europejskiej ekonomii, jej sztuka również zmierza ku upadkowi...>>

laznia.pl